Ana Fresl

Basic information

First name, last name

Ana Fresl

WiA membership

Membership plan

Entrepreneur Start

About

Current company

Projekt jednako razvoj d.o.o.

Title

direktorica

Summary of expertise

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Executive MBA programu Cotrugli poslovne škole. Od 2005. godine, znanja i iskustva u području EU fondova i projekata stječe u 5 godina rada u Ministarstvu financija i Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije gdje je u samim početcima uspostave sustava EU fondova u Hrvatskoj svojim radom doprinijela dobivanju akreditacije Europske unije za upravljanje programima Phare i IPA. U SAFU je prvo samostalno vodila preko 50 projekata, a kasnije i upravljala portfeljem odjela od preko 200 različitih projekata i vodila SAFU-ov prvi odjel za izobrazbu. 2009. godine osniva i od onda vodi PJR. Savjetovala je pri razvoju preko 350 projektnih prijedloga, radila je kao stručni savjetnik na 20-ak projekata tehničke pomoći javnoj upravi u RH i zemljama susjedne regije izrađujući procedure i procese i obrazujući djelatnike državnih tijela u sustavu. S preko 12 godina iskustva u EU projektima, Ana je prepoznati predavač na području EU fondova, a o sustavu fondova, tumačenju natječaja na službenim „info danima“, načinu kako prijaviti projekt na EU natječaje i o uspješnoj provedbi projekata educirala je više od 5.000 ljudi. Predsjednica je HUP – Udruge profesionalaca u fondovima EU i potpredsjednica Vijeća Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK. Koautorica je prvog Stripa za početnike u EU fondovima, prvog velikog istraživanja PJR-a EUčinkovitost napravljenog u suradnji s 390 financiranih EU projekata i prvog Sustava za provedbu EU projekata – eU-Mobil.